Prof. Dr. Mustafa Özdoğan
Tıbbi Onkoloji Uzmanı

Hep birlikte, kanserden korkmayan bilinçli bir toplum yaratalım!

Küba kanser aşısı yeniden tartışılıyor – Peki gerçek nedir?
Kanser alanında Küba ile adeta özdeşleşen "kanser aşısı"nı her yönü ile ele aldığım yazım Star Gazetesi'nde tam sayfa olarak yayınlandı.. Pe ...
Star Gazetesi'nden Meral karadağ ile röportaj: "Kübalı doktorların 25 yıllık çalışma sonucu akciğer kanserine karşı geliştirdiği aşı gerçekten işe yarıyor mu? Bilim dünyasına ikiye bölen haberi onkoloji alanında Türkiye’de otorite kabul edilen Prof. Dr. Mustafa Özdoğan’a sorduk. Aşı Özdoğan’dan geçer not alamadı. Nedenini bakın nasıl açıkladı. Kanser, gelişen tıp teknolojileri ve bilimsel çalışmalar ışığında günümüzde kontrol e ...
Genlerimizin sportif performansa etkisi
Sportif performans kısa ve uzun vadede beslenme, antrenman saati, antrenman yoğunluğu, ısınma, soğuma, uyku düzeni, uyku kalitesi, sıcaklık, ...
Beslenme için DNA tabalı genetik testler
İnsan genom projesinin tüm genetik yapımızı ortaya çıkarılmasıyla birlikte “genetik farklılıkların” hastalıklarda, ilaçlara gösterilen tepki ...
Kansere bağlı zayıflama - kaşeksi nasıl tedavi edilebilir?
Kanser kaşeksi anoreksi birden fazla faktörün etkili olduğu ve normal besin destekleriyle geri döndürülemeyen bir sendromdur. Bu faktörlerin ...
Akciğer kanseri

Akciğer kanseri belirtileri ve tedavisi – özet ve yenilikler

Akciğer kanseri dünya genelinde hem erkeklerde hem bayanlarda kansere bağlı yaşam kaybının birinci nedenidir. Akciğer kanseri belirtileri uzun süren veya kötüye giden öksürük, kalıcı göğüs ağrısı, kan tükürmek, nefes darlığı, iştahsızlık ve kilo kaybı gibi şikayetlerdir. Bu bulgular akciğer kanserinden ya da daha hafif seyreden başka hastalıklardan kaynaklanabilir. Akciğer kanseri tedavisi son yıllarda önemli gelişmelerin yaşandığı bir alandır. Öyle ki 2013 yılından bu yana sadece akciğer kanseri için 13 yeni ilaç (hedefe yönelik akıllı ilaçlar ve immünoterapi ilaçları) FDA tarafından onaylanmıştır. Bu yeni ilaçların hemen hepsi 4. evre akciğer kanserlerinde kullanmak üzere onaylanmıştır ve hastaların yaşam sürelerine önemli katkılarda bulunmuştur. Artık tartışmasız bir şekilde bilinmektedir ki sigara akciğer kanserlerinin %90’ından sorumludur. Akciğer kanserinin birçok çeşidi vardır, bununla birlikte “küçük hücre dışı akciğer kanseri (KHDAK)” ve “küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK)” olmak üzere başlıca 2 grupta incelenir. Küçük hücre dışı akciğer kanserinin bir alt türü olan adenokarsinomlar için çeşitli gen mutasyonları günümüzde çok iyi bir şekilde tanımlanmıştır ve bu da hedefe yönelik akıllı ilaçların bu hastalıkta kullanımına olanak vermiştir. Her kanser türünde olduğu gibi akciğer kanseri tedavisi hastalığın evresi, alt tipi, hastanın genel durumu ve ek hastalıkları değerlendirilerek belirlenir.
Meme kanseri

Meme kanseri belirtileri ve tedavisi – özet ve yenilikler

Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser çeşididir. Meme kanseri tedavisi günümüzde multidisipliner ekiplerce gerçekleştirilir (bu ekiplerde tıbbi onkolog, cerrahi onkolog, radyasyon onkoloğu, moleküler patolog, radyolog, nükleer tıp ve görüntüleme uzmanı, diyetisyen ve onkoloji alanında uzman psikiyatr veya psikolog asgari olarak yer almalıdır). Meme kanseri belirtileri çoğunlukla memede ele gelen kitle şeklindedir; ayrıca memelerde yeni başlangıçlı asimetri, anormal akıntı, ciltte çekilme gibi bulgular da meme kanserine işaret edebilir. Bununla birlikte memede oluşan her kitle kanser değildir. Ülkemizin de içinde bulunduğu sağlık alanında gelişmiş ülkelerde mamografi gibi tarama yöntemlerinin yaygınlaşması ve bilinçlenme sayesinde meme kanserinde erken tanı çoğunlukla mümkün olmaktadır. Tanı anında 4. evre meme kanseri hastaların sadece % 5 kadarında görülmektedir. Eskisine nazaran çok daha kibar ve hastaya rahatsızlık vermeden ultrason eşliğinde meme biyopsileri girişimsel radyologlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Alınan biyopsi örnekleri patologlar tarafından incelenerek moleküler düzeyde hormon pozitifliği ve HER2 durumuna göre meme kanserinin çeşidi belirlenir. Hastalığa ve hastaya özgü diğer faktörler (evre, yaş ve eşlik eden hastalıklar gibi) hesaba katılarak tıbbi onkolog en uygun tedavi planını sunar. Ayrıca tüm bu gelişmelere ek olarak günümüzde meme koruyucu cerrahiler, onkoplastik yaklaşımlar, çok daha az yan etkiye sahip radyoterapi uygulamaları ve daha birçok teknolojik yenilik sayesinde meme kanserli hastalarımızın yaşamlarına ciddi katkılar sağlanmıştır.
Kolon, rektum kanseri

Kalın bağırsak (kolon ve rektum) kanseri belirtileri ve tedavisi – özet ve yenilikler

Kolorektal kanserler ülkemizde her bayan hem erkeklerde en sık görülen 3. kanser çeşididir. Özellikle genç nüfusta kolorektal kanser görülme sıklığının artışı düşündürücüdür. Bununla birlikte son 30 yılda kolorektal kanserlere bağlı yaşam kaybı oranları, kolonoksopi ve sigmoidoskopi gibi kanser taramaları ve kanser tedavisindeki gelişmeler sayesinde azalmaktadır; artık çoğu hasta erken evrede teşhis edilmektedir (kolonoskopi ile ileride kanserleşme potansiyeline sahip polipler çıkarılabilmektedir). Makattan kan gelmesi, dışkılama alışkanlıklarında değişiklikler, karın ağrısı, kilo kaybı, kansızlık ve şişkinlik gibi şikayetler kalın bağırsak (kolorektal) kanseri belirtileri olabilir. Artık net bir şekilde bilinmektedir ki obezite, kolorektal kanserler için en önemli risk faktörlerindendir. Ayrıca düzenli aspirin kullanımının kolorektal kanser görülme sıklığını azalttığı da bilimsel çalışmalarla gösterilmiştir. Kolorektal kanserlerin tedavisinde cerrahi, kemoterapi, radyoterapi, karaciğer metastazlarında radyofrekans ablasyon gibi birçok tedavi seçeneği mevcuttur. Ayrıca makata yakın rektum kanserlerinde tümör intraarteryel kemoterapi ile ameliyat öncesi küçültülebilmekte, böylece hasta makat fonksiyonlarını kaybetmeden daha iyi bir yaşam kalitesine sahip olabilmektedir. Ayrıca kanser tıbbındaki birçok yenilik (dışkıda DNA testi ile erken tanı ve 2. Evre kolorektal kanserli hastalar için kimlere kemoterapi verilmesi gerektiğine karar vermede yardımcı Oncotype DX testi gibi), bu hastalıkla mücadelede elimizi güçlendirmektedir.
Prostat kanseri

Prostat kanseri belirtileri ve tedavisi – özet ve yenilikler

Prostat kanseri dünya genelinde akciğer kanserinden sonra erkeklerde en sık görülen ikinci kanser çeşididir (Dünya Sağlık Örgütü’ne göre yıllık yaklaşık 1 milyondan fazla kişi yeni tanı almaktadır). Türkiye gibi sağlık alanında gelişmiş ülkelerde, prostat kanseri çoğunlukla erken evrelerde yani tümör henüz sadece prostatın içinde sınırlı iken tanı konulmaktadır. Bu gelişmede PSA ölçümü veya daha yeni tarama yöntemlerinin katkısı büyüktür. Bununla birlikte prostat biyopsisinin değerlendirilmesi ile ortaya çıkan patoloji raporunun önemli bir parametresi olan Gleason skorunun önemi giderek daha iyi anlaşılmıştır. Az, yavaş veya kesik kesik idrar yapma, idrarda kan olması, sertleşme problemi gibi şikayetler en sık görülen prostat kanseri belirtileridir. PSMA-PET gibi ileri teknolojik görüntüleme yöntemleri ile prostat kanseri hücresi, bilinen diğer tüm yöntemlerden daha doğru ve hassas bir şekilde tespit edilebilmektedir. Prostat kanserinde tedavi kararı alınırken hastanın hangi risk grubunda olduğu büyük önem taşımaktadır. Günümüzde prostat kanseri tedavisi büyük bir değişim ve gelişim göstermiştir. Son 5 yıldaki gelişmelerle 4. evre yani metastatik prostat kanseri tedavi stratejisi neredeyse büyük oranda değişmiştir. Erken evre prostat kanserinde radyoterapi, ameliyat, HIFU ve kriyoablasyon gibi birçok seçenek mevcuttur. Ayrıca hormona duyarlı bir kanser türü olarak prostat kanserinde hormon tedavisi önemli bir yer tutmaktadır. Tüm bu bilgilerin ışığında prostat kanserinde başarılı bir tedavi için tıbbi onkoloji, üroloji, radyoloji ve nükleer tıp uzmanları ve radyasyon onkolojisi başta olmak üzere farklı disiplinlerin birlikte çalışması gereklidir.
İletişim

Memorial Antalya Hastanesi
Zafer Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No: 91
Kepez / Antalya

+90 506 535 48 26
drozdogan.com@gmail.com


Google+ Takip edin.