Prof. Dr. Mustafa Özdoğan
Tıbbi Onkoloji Uzmanı

Meme kanserinde evreler (hastalık yayılımı)
Tüm kanserlerde olduğu gibi bu alanda görülen kanserlerde de hastalığın yayılım derecesi yani evresi, tedavinin planlanması açısından son derece önemlidir. Bunun yanında, hastalığın yayılım derecelerini bilmek hastanın ortalama beklenen yaşam süresinin tahmininde ve uygulanacak tedavilerin başarısını öngörmekte son derece önemlidir. TNM olarak adlandırılan uluslararası evreleme sistemleri hastalığın bulunduğu bölgede yayılımını (T evresini), lenf bezlerine sirayetini ve bunun derecesini (N evresi), hastalığın bulunduğu bölgeden uzaklaşarak başka organlara metastaz yapıp yapmadığını (M evresi) tanımlamak için kullanılır. T evresini en iyi belirleyen görüntüleme yöntemlerinden birisi MRI’dır. T evresi, tümörün kaynaklandığı bölgeye göre değişiklikler gösterir. N ve M evresi için PET-Tomografi oldukça yol göstericidir.


Meme kanseri evreleri özetle aşağıda belirtilmiştir:

Evre 0: Oluştuğu yerde bulunan duktal karsinom (DCIS) yani en erken evre meme kanseri formudur. Kanser hücreleri kanallardadır ancak derinlerde, memenin yağ dokusunu sarmamıştır. Lobüler karsinom in situ’da zaman zaman evre 0 olarak sınıflandırılır. Ancak, çoğu onkolog bunun gerçek bir meme kanseri olmadığına inanır. Göğüs ucunda görülen Paget hastalığı da (tümör kitlesi olmayan), evre 0 olarak adlandırılır. Tüm bu vakaların hiçbirinde kanser, lenf bezlerine veya uzak bölgelere yayılmaz.

Evre IA: Tümör 2 cm veya daha küçüktür ve lenf bezlerine veya uzak bölgelere yayılmamıştır.

Evre IB: Koltukaltı lenf bezlerinde 1-3 mikrometastazlar (lenf bezlerindeki kanser 0.2 mm’den geniştir ancak 2 mm’den daha büyük değildir ve/veya kanserli hücre sayısı 200’den fazladır. Kanser uzak bölgelere yayılmamıştır.

Evre IIA: Tümör 2 cm veya daha küçüktür. 1-3 koltuk altı lenf bezine yayılmıştır. Lenf bezlerindeki kanser, 2mm.’den geniştir veya internal mamariyal lenf bezlerinde küçük miktarda kanser bulunmuştur ve sentinel lenf bezi biyopsisi ile tespit edilmiştir. Ya da tümör 2 cm’den büyük, 5 cm’den küçüktür, ancak lenf bezlerine ve uzak bölgelere yayılmamıştır.

Evre IIB: Tümör, 2 cm’den büyük, 5 cm’den küçüktür. Kanser, koltuk altındaki 1-3 lenf bezine yayılmış ve/veya internal mamariyal lenf bezlerinde küçük miktarda kanser bulunmuştur ve sentinel lenf bezi biyopsisi ile tespit edilmiştir. Kanser, uzak bölgelere yayılmamıştır. Ya da tümör, 5 cm’den geniştir ancak göğüs duvarında veya ciltte gelişmemiş, lenf bezlerine yayılmamıştır. Yine kanserin uzak bölgelere yayılmadığı gözlenmiştir.

Evre IIIA: Tümör, 5 cm’den büyük değildir. 4-9 koltuk altı lenf bezine yayılmıştır veya internal mamariyal lenf bezlerine genişlemiştir. Kanser, uzak bölgelere yayılmamıştır. Ya da tümör 5 cm’den geniştir, ancak göğüs duvarında veya ciltte gelişmemiştir. 1-9 koltuk altı lenf bezlerine veya internal mamariyal lenf bezlerine yayılmıştır. Yine kanserin uzak bölgelere yayılmadığı gözlenmiştir.

Evre IIIB: Tümör, göğüs duvarında veya ciltte gelişmiştir ancak lenf bezlerine yayılmamıştır. Ya da kanser 1-3 lenf bezine yayılmış ve/veya internal mamariyal lenf bezlerinde küçük miktarda kanser bulunmuştur ve sentinel lenf bezi biyopsisi ile tespit edilmiştir. Ya da kanser 4-9 koltuk altı lenf bezine yayılmıştır veya internal mamariyal lenf bezlerine genişlemiştir. Kanser, uzak bölgelere yayılım göstermemiştir.

Evre IIIC: Tümör herhangi bir ölçüde olabilir. Kanser, 10 veya daha fazla koltuk altı lenf bezine yayılmıştır. Ya da kanser, köprücük kemiği altındaki ve/veya üstündeki lenf bezlerine yayılmıştır. Ya da kanser, koltuk altı lenf bezlerindedir ve internal mamariyal lenf bezlerine genişlemiştir. Veya kanser, 4 ya da daha fazla koltuk altı lenf bezlerine yayılmıştır ve internal mamariyal lenf bezlerinde küçük miktarda kanser bulunmuştur ve sentinel lenf bezi biyopsisi ile tespit edilmiştir. Kanser, uzak bölgelere yayılım göstermemiştir.

Evre IV: Kanser, herhangi bir ölçüde olabilir ve yakındaki lenf bezlerine yayılmış olabilir veya olmayabilir. Uzak organlara veya memeden uzaktaki lenf bezlerine yayılmıştır. En sık görülen yayılma bölgeleri; kemik, karaciğer, beyin veya akciğerdir.
Meme kanseri belirtileri nelerdir? Meme kanseri tanı ve tedavisi için ne sormalıyım? Ne bilmeliyim? Hatırlat Gizle
İletişim

Memorial Antalya Hastanesi
Zafer Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No: 91
Kepez / Antalya

0532 637 41 31
drozdogan.com@gmail.com


Google+ Takip edin.